Onze visie

Onze visie


Ieder mens komt het beste tot zijn recht in (betaald) werk. Daar haalt een mens een gevoel van voldoening en van toegevoegde waarde uit. Er is voor iedereen een passende plek, soms moet je er wat meer voor doen om die te vinden!


Door de steeds hogere prestatiedruk van de huidige maatschappij vallen er steeds meer mensen net buiten de boot. De eisen en druk vanuit school zijn hoog, dat leidt steeds vaker tot schooluitval en (langdurig) thuiszitten. Omdat ze geen diploma’s of startkwalificaties hebben komen deze mensen niet, of lastig aan werk en dreigt er een langdurig beroep te moeten worden gedaan op een uitkering of andere vormen van ondersteuning.

wewerken vindt dat dit echt geen houdbare situatie is en zet zich in om te zoeken naar een invulling die past bij ieder individu. Iedereen wil toch zeker een bijdrage leveren en meedoen in onze maatschappij? Daar worden we allemaal beter van! wewerken is er voor mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Die achterstand, die willen we helpen te overbruggen en daarmee de aansluiting bereiken.

Soms ben je vergeten wat je wel kunt, wat jou uniek maakt, omdat je al zolang geconfronteerd bent met wat je allemaal niet lukt. Bij wewerken gaat het er om te vinden waar jouw passie ligt, waar je goed in bent (of wilt worden), waar behoefte aan is in de maatschappij en wat leidt tot werk waar men dan ook nog voor wil betalen. Want we denken dat betaald werk het doel moet zijn, dat geeft richting en focus. Niet iedereen zal dat misschien halen, maar bij wewerken denken we wel dat het er meer zullen worden als we ons daarop richten. Er is zo veel meer mogelijk als je je doelen goed in zicht hebt!