Kwaliteiten in beeld

Kwaliteit in beeld met CVI™

Bij wewerken brengen we met gebruik van Core Value Index (CVI™) jouw kwaliteiten in kaart. De CVI™ onderscheidt zich van andere persoonlijkheids- en gedragsassessments door het benoemen van je aangeboren geschiktheid en voorkeuren op het gebied van:

Handelend optreden

Verbinden met mensen

Feiten en kennis

Doorzien van
complexe situaties

Deze geschiktheid en voorkeuren veranderen niet significant tijdens je leven.

Het invullen van de CVI™ duurt slechts 10 minuten waarna je de uitkomsten per ommegaande in je email ontvangt. De CVI™ vragenlijst zelf is stap 1 van het proces. Stap 2 is het vervolggesprek met Monique, dat zorgt voor verdere toelichting en verdieping van je kennis en inzicht. Dit kan individueel plaats vinden maar als je met een project start kan dat ook onderdeel uitmaken van de project kick off.

De CVI™ bevat de volgende onderdelen:

Een toelichting op de uitslag en de methodiek

Een gesprek met tips en adviezen over de mogelijke toepassing in je dagelijks leven en werk

Inzicht in elkaar

Als je als ouder je kind beter wilt kunnen begrijpen, of je collega waarmee je gaat samenwerken als projectteamlid, dan kan CVI™ je daarbij helpen. Verschillende profielen van personen, zoals bijvoorbeeld in onderstaand voorbeeld, kunnen tot een boeiend gesprek leiden, met een beter begrip van elkaars drijfveren als resultaat.

“Ik snap mezelf nu wel wat beter.”
CVI™ Deelnemer
“Ik merk nu, dat als ik meer bewust vanuit die kernwaarde handel, ik meer effectief word.”
CVI™ Deelnemer
“Ik zie dat mijn CVI profiel heel anders is dan dat van mijn zoon, nu ik dit weet snap ik hoe ik hem beter kan benaderen.”
CVI™ Deelnemer
“Ik herken mijn teamgenoten hier ook wel in, we vullen elkaar eigenlijk dus heel goed aan.”
CVI™ Deelnemer

Maak  hier kennis met Lynn E. Taylor, de bedenker van CVI