Onze visie en begeleiding

Ieder mens komt het beste tot zijn recht in (betaald) werk. Daar haalt een mens een gevoel van voldoening en van toegevoegde waarde uit. Er is voor iedereen een passende plek, soms moet je er wat meer voor doen om die te vinden!
Door de steeds hogere prestatiedruk van de huidige maatschappij vallen steeds meer mensen buiten de boot. De eisen en druk vanuit school of werk zijn hoog, dat leidt steeds vaker tot schooluitval en (langdurig) werkloos zijn en thuiszitten. Omdat schoolverlaters geen diploma’s of startkwalificaties hebben komen ze niet, of lastig aan werk en dreigt er een langdurig beroep te moeten worden gedaan op een uitkering of andere vormen van ondersteuning.

wewerken vindt dit echt geen houdbare situatie en zet zich in om te zoeken naar een invulling die past bij ieder individu. De achterstand op de arbeidsmarkt, die willen we helpen te overbruggen en daarmee de aansluiting bereiken.

Soms ben je vergeten wat je wel kunt, wat jou uniek maakt, omdat je al zolang geconfronteerd bent met wat allemaal niet lukt. Bij wewerken gaan we op zoek waar jouw passie ligt, waar je goed in bent (of wilt worden), waar behoefte aan is in de maatschappij en wat leidt tot werk waar men dan ook nog voor wil betalen. Want we denken dat betaald werk het uiteindelijke doel moet zijn, dat geeft richting en focus. Niet iedereen zal dat misschien halen, maar bij wewerken denken we wel dat het er meer zullen worden als we ons daarop richten. Daar is een andere aanpak voor nodig, een die zich richt op jou als individu, op leren en ontwikkelen in jouw tempo en jouw mogelijkheden. Dat kan deels individueel maar deels ook juist samen met anderen. Het is in ieder geval altijd gericht op het ontwikkelen van toekomstige werkcompetenties. Er is zo veel meer mogelijk als je je doelen goed in zicht hebt!

Aan de hand van een checklist en jouw persoonlijke doelen en behoeften stellen we samen een plan voor je op. Onderdeel van de intake is een vragenlijst waarmee je kernkwaliteiten in beeld worden gebracht.


Je bouwt je eigen portfolio op met alle werkzaamheden waar je bij betrokken bent. Er is ruimte voor (het leren stellen van) vragen maar ook voor meer inzicht in je mogelijkheden en knelpunten en valkuilen. Je werkt in eerste instantie voor 3 maanden mee, dan evalueren we je traject en bepalen we hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen, bij wewerken of op een andere plek.